Download A Dutch Vocabulary by B. C. Donaldson PDF

By B. C. Donaldson

Show description

Read or Download A Dutch Vocabulary PDF

Similar foreign language dictionaries & thesauruses books

Webster's Portuguese Brazilian to English Crossword Puzzles: Level 4

Whether you don't like crossword puzzles, you'll prove loving those. Designed for mother-tongue or thoroughly fluent audio system of Portuguese Brazilian desirous to enhance their English abilities, the puzzles can also be enjoyable to English audio system. they're formatted in order that every one puzzle might be solved in 15 to half-hour.

Dutch for Dummies

Dutch is spoken through 23 million humans, customarily within the Netherlands and Belgium, and is an reliable ecu language. For English audio system, written Dutch might be really trouble-free to choose up, even if the pronunciation should be extra of a problem. this easy guidebook and audio CD covers Dutch grammar, pronunciation and daily words, making this shiny language extra obtainable to English audio system – even if you’re simply vacationing or making plans to stick on a long term foundation.

Extra info for A Dutch Vocabulary

Example text

56 mortgage, home loon to lend; borrow loon to payoff interest to spend (money only) to spend (on) (money and time) to earn; deserve to finance subsidy to subsidise 151 het rekenen optellen a ftrekken ° vermenigvuldigen (met) delen (door) ultrekenen het rekenmachientje de zakcalcula tor 4 en/plus (min) 2 is ? arithmetic to odd up to subtract to multiply (by) to divide (by) to work out, calculate calculator calculator 4 and/plus (minus) 2 equals? 152 (op) de bonk de spaarrekening de lopende rekening sparen het spaarboekje de spaarpot storten o pnemen ° de cheque/sjek ultschrijven ° (onder) tekenen de handtekening (at) the bank savings account current account to save savings book money-box to deposit to withdraw cheque to write out (a cheque) to sign signature 153 de hypotheek lenen de lening a fbetalen de rente ultgeven ° besteden (aan) verdienen financleren de subsldie subsidieren Hi} stopte een munt In zi}n spaarpof 57 154 DE GODSDIENST ~ELlGION de kerk de kerkdienst de d o minae de p ostoor preken de p reek de p reekstoel, kensal de Bijbel hat gazang hat koor c hurch church service (protestant) minister (catholic) priest to preach sermon pulpit Bible hymn choir Deze vrome monnik is aan het bidden 155 hat schip hat alteor hat doopvont dopen het geloof geloven gelovig b ljgelovig de dem, kothedraa l de kape l aisle, no ve altar font to baptise.

A) a fstuderen het toelatingsexamen zich Inschrijven· de inschrijving to check, correct to hand in (lecture) notes oral exam written exam language laboratory language laboratory class to graduate admission exam , matriculation to enrol enrolment 177 de collegezaal de klas de leerling de student( e) de/het lesrooster De lerares staat iets op net bord te senrijven 65 178 de leerkracht de docent( e) 1 de hoogleraar het instituut promoveren de disserta tie het p roefschrift de scriptie het opstel.

Cock chicken (baby) cock-a-doodle-doo turkey De haan kraait iedere oeMend om vij' uur: kukeJeku 77 de eend de park let de kano rie(vogel) de papegaal de kakatoe de duif de mus de ooievaar de ekster de leeuwerik de zwaan duck budgerigar canary parrot cockatoo dove, pigeon sparrow stork magpie la rk swan 78 de de de de de de de de de de heron seagull pelican penguin ostrich peacock finch swallow starling bird of prey 32 reiger meeuw pelikoan pinguin struisvogel pauw vink zwaluw spreeuw roofvogel de de de de de de de de de adelaar, arend havik valk kraai raaf nachtegaal roodkeel lepelaar merel eagle hawk falcon crow raven nightingale robin red-breast spoonblll blackbird 79 het insekt de vlieg de bromvlieg de mug de bij de bijenkorf de wesp de krekel de sprinkhaan de libel de mier de tor, kevar de luis insect fty blowfly mosquito bee beehive wasp cricket grasshopper dragon-fly ant beetle louse 80 de termle t de spin het spinneweb de rups de duizendpoot de schorpioen de vlinder de mot de worm de slak de kakkerlak de vic (pI.

Download PDF sample

Rated 4.11 of 5 – based on 3 votes